Sankta Lucia

The Song


The melody to the swedish Lucia Song "Sankta Lucia", was written by the swedish poet Gunnar Wennerberg in Neapel, 1852. But the swedish version came around 1920. The melody got its first text around 1900, was written by the journalist Sigrid Elmblad. The version we sing most of the times has a text written by Arvid Rosén.


Sankta Lucia

Natten går tunga fjät
runt gård och stuva
kring jord, som solín förlät,
skuggorna ruva.
Då i vårt mörka hus
stiger med tända ljus
Sankta Lucia, Sankta Lucia

Natten är stor och stum.
Nu hör det svingar
i alla tysta rum
sus som av vingar.
Se, på vår tröskel står
vitklädd med ljus i hår
Sankta Lucia, Sankta Lucia

Mörkret skall flykta snart
ur jordens dalar.
Så hon ett underbart
ord till oss talar.
Dagen skall åter ny
stiga ur rosig sky.
Sankta Lucia, Sankta Lucia.